Commerciële actie

GENIET VAN ONZE KOSTELOZE EFFECTENREKENING, ZONDER BEWAARLOON EN PORTKOSTEN

Gratis overdracht van uw effectenrekening bij andere financiële instellingen.

U kunt uw effecten op uw effectenrekening bij gelijk welke andere financiële instelling GRATIS laten transfereren naar uw effectenrekening bij onze beursvennootschap.

Van toepassing op:

  • Alle aandelen en officieel genoteerde financiële instrumenten
  • Alle internationale obligaties
  • Alle Belgische en internationale beleggingsfondsen

Niet van toepassing op:

  • Verzekeringscontracten (Tak 21, Tak 23, Tak 26, …)
  • Aandelen van private – niet genoteerde – vennootschappen
  • Waardeloze aandelen en strips

Wat dient u daarvoor te doen?
We vragen u een laatste portefeuille-overzicht (actuele staat) op te sturen naar onze beursvennootschap, of in het kantoor te komen afgeven.
Op basis van dit document maken we de nodige transfertdocumenten op, die door u dienen te worden ondertekend.

Wij zenden deze documenten door naar de hoofdzetel van de financiële instelling. Na de uitvoering van de transfert, geven wij u een bevestiging hiervan door u een nieuw portefeuille-overzicht op te sturen.

GRATIS:
Voor de overdracht van de effecten zal uw huidige financiële instelling u transfertkosten aanrekenen.

Van zodra de effecten op uw effectenrekening bij onze beursvennootschap zijn overgedragen, zullen wij u deze aangerekende transfertkosten terugbetalen (die van uw rekening werden gedebiteerd) door voorlegging van uw rekeninguittreksel.