Fiscale informatie

In dit onderdeel belichten we een aantal items die voor u van belang kunnen zijn, hetzij bij de structurering van uw huidige beleggingen, hetzij bij de planning van uw toekomstig vermogen.

Successieplanning

We worden regelmatig geconfronteerd met allerlei termen zoals schenkingen, handgiften, bankgiften, conventionele terugkeer, …

In de informatienota proberen we u een overzicht te geven van diverse mogelijkheden om de overdracht van uw vermogen naar de volgende generatie of uw erfgenamen volgens uw wensen te laten verlopen.

Onze medewerkers kunnen u steeds bijstaan om uw wensen hieromtrent te inventariseren en te bekijken of er een oplossing kan uitgewerkt worden om aan uw wensen te voldoen. Hiervoor maakt u best op voorhand een afspraak.

Vooreerst zullen we bekijken welke bestaande voorzieningen reeds zijn getroffen: de voorwaarden in het huwelijks- of samenlevingscontract zullen worden geanalyseerd evenals de laatste wilsbeschikkingen die u mogelijkerwijze al heeft opgemaakt. Na deze ‘juridische inventarisatie’ zullen we met u bespreken op welke wijze u uw nalatenschap wenst geregeld te zien en wat de fiscale en burgerrechtelijke voor- en nadelen zijn van de voorgestelde oplossingen.

Concreet kan dit betekenen dat wij (al of niet in samenspraak met andere specialisten en notarissen) voorstellen om:

  • uw huwelijks- of samenlevingscontract aan te passen, dan wel een huwelijks- of samenlevingscontract te laten opstellen;
  • een testament op te stellen of te herschrijven;
  • een handgift, bankgift of notariële schenking te organiseren;
  • een ‘pacte adjoint’ op te stellen met alle voorwaarden die verbonden zijn aan een bankgift;
  • een controlestructuur op te richten (vennootschap, burgerlijke maatschap, …);
  • uw vermogen te herstructureren …

Bij de uitwerking hiervan zullen wij u bijstaan en zullen desgevallend ook in dialoog gaan met uw eigen en/of externe specialisten (fiscalist, advocaat, notaris, accountant, …) teneinde de overdracht van uw vermogen bij leven en overlijden zo harmonieus en fiscaalvriendelijk mogelijk te doen verlopen.

Informatienota betreffende successieplanning
Informatienota betreffende het schenken bij leven
Informatienota betreffende de bankgift

Aangifte van een nalatenschap

Na het overlijden van een dierbaar familielid, worden de erfgenamen overstelpt door een pak administratie. Om door het bos de bomen nog te zien, hebben we , via deze informatiebrochure, geprobeerd een overzicht te geven van de verschillende stappen die u dient te ondernemen om de tegoeden van de overledene te kunnen vrijmaken.

Indien u hierover nog vragen heeft, kan u ons steeds contacteren.

Minderjarigen

Soms krijgen we van relaties de vraag of ze ook voor hun minderjarige kleinkinderen of -kinderen kunnen gaan sparen. Natuurlijk kan dat, maar misschien is het toch belangrijk om op voorhand te weten, welke gevolgen dit kan hebben.

Deze informatienota belicht voor u het beheer van rekeningen op naam van minderjarigen.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons dan.