Gedragscode inzake een goede bankrelatie

Bocklandt onderschrijft de gedragscode voor de banksector die door Febelfin in het consumentenplatform goedgekeurd werd in juli 2012. Deze gedragscode vindt u terug op www.goedebankrelatie.be

De bepalingen inzake kredietkaarten, debetkaarten, basisbankdienst, elektronisch betalingsverkeer en gereglementeerde spaarekening, lenen en verzekeren zijn niet van toepassing op onze beursvennootschap, aangezien wij deze diensten niet aanbieden.