Gestructureerde beleggingen

De gestructureerde beleggingen zijn meestal uitgegeven door financiƫle instellingen. Ze bieden al of niet kapitaalzekerheid, en hebben een bepaalde maximum looptijd (soms met mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling).

De meerwaarde (hetzij via jaarlijkse coupons of via kapitalisatie) zal bij een gestructureerde belegging veelal bepaald worden door de evolutie van een onderliggend aandeel, een groep van aandelen (aandelenkorf), een aandelenindex (beursindex), grondstoffen, spread (verschil) tussen diverse indexen of rentestanden.

De risico’s bij gestructureerde beleggingen bestaan erin dat:

  • er een tussentijdse koersschommeling kan bestaan afhankelijk van diverse factoren (emittent, liquiditeit, onderliggende waarde, restlooptijd tot eindvervaldag, …)
  • gebrek aan inkomsten kan bestaan, doordat het onderliggend actief negatief presteert
  • bij gestructureerde beleggingen zonder kapitaalbescherming er mogelijks kapitaalverlies op eindvervaldag kan optreden.