Juridische informatie

Tal van procedures en informatiebrochures dienen wij volgens de wettelijke voorschriften ter beschikking te stellen van het cliënteel. Hieronder kunt u de diverse documenten raadplegen.

Heeft u er nog bijkomende vragen over, dan kunt u ons steeds contacteren.