Niet-vastrentende beleggingen

Onder niet-vastrentende beleggingen verstaan we alle financiële instrumenten waarin u kunt beleggen, maar waarvan het jaarlijkse rendement en/of de kapitaalzekerheid niet op voorhand kan verzekerd worden.

De risico’s van deze soorten beleggingen zijn dan ook anders dan bij vastrentende beleggingen, die u meer zekerheid kunnen bieden.

Daartegenover staat dat de niet-vastrentende beleggingen u een hoger rendement kunnen opleveren, aangezien ze meestal afhankelijk worden gesteld van de aandelenbeurzen.

Binnen de beleggingen die wij u kunnen aanbieden, maken we een onderscheid tussen:

Aangezien we een onafhankelijke beursvennootschap zijn, kunnen wij ook een zeer groot gamma van beleggingsinstrumenten aanbieden. Zo kunnen we de beleggingsfondsen aanbieden van de meeste nationale en internationale fondsenbeheerders die hun netwerk opstellen voor derden.

Waarschuwing:

De informatie met betrekking tot beleggingsinstrumenten op deze website is louter indicatief bedoeld. De informatie die zij inhoudt is zorgvuldig geselecteerd uit de informatie die aan ons werd aangeleverd door diverse financiële instellingen. Zij kan in geen geval beschouwd worden als een voorstel tot aankoop of verkoop van de effecten die erin zijn opgenomen. De gegevens bieden geen zekerheid inzake de toekomstige evolutie van de waarde. De opgenomen gegevens zijn geselecteerd op de datum die vermeld staat bij de gegevens. Voor de huidige voorwaarden dient u contact op te nemen met ons kantoor.

Het oordeel of deze beleggingen voor u passend of geschikt zijn, zal afhankelijk zijn van de gegevens die u de beursvennootschap ter beschikking stelt, op basis waarvan zij u een beleggerprofiel kan adviseren.