Obligaties

De internationale obligaties vormen het grootste deel van de markt van vastrentende beleggingen.

Een nieuwe uitgifte van een obligatie wordt eerst geïntroduceerd op de primaire markt. Na het aflopen van de inschrijvingsperiode kunnen de obligaties verhandeld worden op de secundaire markt.

Om de risico’s te kennen die verbonden zijn aan een obligatiebelegging, kunt u onze informatiebrochure over de soorten financiële instrumenten raadplegen.

 

Waarschuwing:

De informatie met betrekking tot beleggingsinstrumenten op deze website is louter indicatief bedoeld. De informatie die zij inhoudt is zorgvuldig geselecteerd uit de informatie die aan ons werd aangeleverd door diverse financiële instellingen. Zij kan in geen geval beschouwd worden als een voorstel tot aankoop of verkoop van de effecten die erin zijn opgenomen. De gegevens bieden geen zekerheid inzake de toekomstige evolutie van de waarde. De opgenomen gegevens zijn geselecteerd op de datum die vermeld staat bij de gegevens. Voor de huidige voorwaarden dient u contact op te nemen met ons kantoor.

Het oordeel of deze beleggingen voor u passend of geschikt zijn, zal afhankelijk zijn van de gegevens die u de beursvennootschap ter beschikking stelt, op basis waarvan zij u een beleggerprofiel kan adviseren.