Wat u dient te weten over beursvennootschap Bocklandt BVBA

Wie is Bocklandt BVBA?

Bocklandt BVBA is een familiaal bedrijf dat in 1926 ontstond als ‘wisselagent’. Geleidelijk aan ontwikkelden we ons tot een volwaardige beursvennootschap.

We zijn dan ook trots op het feit dat we al verschillende generaties onze diensten van orderuitvoering en bewaring van uw patrimonium kunnen aanbieden. Onder onze relaties bevinden zich zowel particulieren als bedrijven die geholpen worden met de juiste investeringskeuzes.

Hoewel de term ‘beursvennootschap’ eerder onbekend is, wensen we te benadrukken dat we geen synoniem zijn voor een bank. Bocklandt verleent immers geen kredieten met de deposito’s van haar relaties als onderpand. De rekeningen van de beursvennootschap en van de relatie zijn dan ook perfect gescheiden. We gaan immers voor 100% veiligheid.

We verwijzen hierbij naar de garanties die u heeft, als u uw beleggingen toevertrouwt aan een beursvennootschap.

Onze troeven

  • Bocklandt is één van de weinige onafhankelijke spelers op de markt van de beleggingen. Onze service en begeleiding van uw vermogen is daarom ook objectief en persoonlijk. Objectief omdat we niet gebonden zijn om bepaalde fondsen en complexe producten te plaatsen onder het cliënteel.
  • We werken hoofdzakelijk met rechtstreekse lijnen in aandelen en/of obligaties. Dit verhoogt de transparantie voor onze relaties. U weet waarin u belegt en u weet precies hoe hoog de kosten zijn. U heeft geen verdoken kosten.
  • Daarnaast kunnen we uw beleggingsportefeuille diversifiëren door gebruik te maken van beleggingsfondsen en trackers om het risico van uw portefeuille meer te spreiden. Daarbij zijn we niet commercieel gebonden aan bepaalde producten.
  • We bepalen samen met u, uw beleggingsprofiel. Dit profiel bepaalt hoeveel risico u kunt en/of wenst te dragen. Hier worden de beleggingsbeslissingen op afgestemd. Tevens informeren we u wanneer we denken dat de samenstelling van uw portefeuille niet meer overeenstemt met dit beleggingsprofiel.
  • Aangezien we een kleine beursvennootschap zijn, kennen al onze medewerkers uw noden en wensen, waarop we in volle vertrouwen kunnen aan tegemoet komen. De menselijke relatie primeert.
  • Uw portefeuille is steeds door u opvraagbaar, daarnaast krijgt u een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde transacties.
  • Uw orders worden snel, correct en discreet uitgevoerd.

Gratis bewaring van uw effecten : al uw effecten worden volledig gratis bewaard, ongeacht het type van financiële instrumenten dat u ons toevertrouwt.

Onze geschiedenis

Geschiedenis

2016
oktober 18

Hoge Solvabiliteitsratio

Met een solvabiliteitsratio van 34,11% scoort onze beursvennootschap bij de betere van de klas. De verhouding tussen het eigen vermogen en het gewogen risico van de activa ligt bij de meeste financiële instellingen tussen de 9% en 14%.

2015
september 18

Vergunning Nevendienst ‘Beleggingsadvies’

In september 2015 verkregen we de vergunning voor de nevendienst ‘beleggingsadvies’. Een aanvulling van onze uitgebreide dienstverlening waarbij de klant centraal wordt gesteld.

2013
januari 15

Het beheren van vermogen

De waarden onder beheer groeien aan tot een bedrag boven de 200 miljoen EUR. Het beheerd vermogen is gedurende de laatste 6 jaar gestegen met gemiddeld 14%.

2010
januari 15

Het gemak van valuta wisselen

De wissel van vreemde valuta (fysieke wissel) kan door onze beursvennootschap aan het loket onmiddellijk aangeboden worden (of op ten hoogste 3 werkdagen), dat in tegenstelling tot de ‘banken’ waar U uw bestelling van vreemde valuta minstens een 7-tal werkdagen op voorhand dient door te geven.

2008
januari 1

De woelige jaren van de kredietcrisis

Ook in de woelige jaren van de kredietcrisis, kan de beursvennootschap zijn solvabiliteit verhogen en blijkt onze beursvennootschap een onafhankelijk alternatief voor de grootbanken, die veelal te kampen hebben met de gevolgen van de kredietcrisis.
Door de stijgende grondstofprijzen, is de handel in goudstaven en goudstukken fel aangetrokken. Door de samenwerking van de beursvennootschap met de belangrijkste Belgische groothandelaars in goudstaven en goudstukken, zijn onze prijzen zeer concurrentieel in de markt.

2006
augustus 15

Uitbreiding van activiteiten

De beursvennootschap breidt haar activiteiten uit en biedt naast de handel in aandelen en obligaties ook de handel in beleggingsfondsen aan, waarin vooral de nadruk wordt gelegd op de internationale beleggingsfondsen, die door het onafhankelijke screeningbureau Morningstar, meestal een hogere kwotering krijgen toegewezen dan de meest binnenlandse beleggingsfondsen.

2003
juni 1

De verhuizing

Sinds juni 2003 heeft de beursvennootschap haar oude stek in de Casinostraat verlaten, en verhuisde naar haar nieuw, modern en veilig kantoor op de Grote Markt van Sint-Niklaas (Onze Lieve Vrouwstraat 2/1).

2002
januari 1

Het einde van een tijdperk

Bocklandt Raymond neemt na 50 jaar, afscheid van zijn geliefde zaak. De Keyzer Hugo, sinds jaren bediende binnen de beursvennootschap, wordt samen met Bocklandt Xavier, zaakvoerder van Bocklandt BVBA.

1992
januari 1

Een nieuwe generatie

De GCV wordt omgezet in een BVBA. De zoon van Bocklandt Raymond, Bocklandt Xavier, treedt toe tot de beursvennootschap. Vanaf dan heet de beursvennootschap ‘BOCKLANDT bvba’.

1989
januari 1

De Beursvennootschap

Het wisselagentschap wordt van een eenmanszaak omgevormd tot een Gewone Commanditaire Vennootschap, en draagt voor het eerst de term ‘Beursvennootschap’. Het personeelsbestand werd ondertussen uitgebreid.

Onze structuur

Bocklandt - Organigram