Wat u dient te weten over beursvennootschap Bocklandt BVBA

Wie is Bocklandt BVBA?

Bocklandt BVBA is een familiaal bedrijf dat in 1926 ontstond als ‘wisselagent’. Geleidelijk aan ontwikkelden we ons tot een volwaardige beursvennootschap.

We zijn dan ook trots op het feit dat we al verschillende generaties onze diensten van orderuitvoering en bewaring van uw patrimonium kunnen aanbieden. Onder onze relaties bevinden zich zowel particulieren als bedrijven die geholpen worden met de juiste investeringskeuzes.

Hoewel de term ‘beursvennootschap’ eerder onbekend is, wensen we te benadrukken dat we geen synoniem zijn voor een bank. Bocklandt verleent immers geen kredieten met de deposito’s van haar relaties als onderpand. De rekeningen van de beursvennootschap en van de relatie zijn dan ook perfect gescheiden. We gaan immers voor 100% veiligheid.

We verwijzen hierbij naar de garanties die u heeft, als u uw beleggingen toevertrouwt aan een beursvennootschap.

Onze troeven

  • Bocklandt is één van de weinige onafhankelijke spelers op de markt van de beleggingen. Onze service en begeleiding van uw vermogen is daarom ook objectief en persoonlijk. Objectief omdat we niet gebonden zijn om bepaalde fondsen en complexe producten te plaatsen onder het cliënteel.
  • We werken hoofdzakelijk met rechtstreekse lijnen in aandelen en/of obligaties. Dit verhoogt de transparantie voor onze relaties. U weet waarin u belegt en u weet precies hoe hoog de kosten zijn. U heeft geen verdoken kosten.
  • Daarnaast kunnen we uw beleggingsportefeuille diversifiëren door gebruik te maken van beleggingsfondsen en trackers om het risico van uw portefeuille meer te spreiden. Daarbij zijn we niet commercieel gebonden aan bepaalde producten.
  • We bepalen samen met u, uw beleggingsprofiel. Dit profiel bepaalt hoeveel risico u kunt en/of wenst te dragen. Hier worden de beleggingsbeslissingen op afgestemd. Tevens informeren we u wanneer we denken dat de samenstelling van uw portefeuille niet meer overeenstemt met dit beleggingsprofiel.
  • Aangezien we een kleine beursvennootschap zijn, kennen al onze medewerkers uw noden en wensen, waarop we in volle vertrouwen kunnen aan tegemoet komen. De menselijke relatie primeert.
  • Uw portefeuille is steeds door u opvraagbaar, daarnaast krijgt u een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde transacties.
  • Uw orders worden snel, correct en discreet uitgevoerd.

Gratis bewaring van uw effecten : al uw effecten worden volledig gratis bewaard, ongeacht het type van financiële instrumenten dat u ons toevertrouwt.

Onze geschiedenis

Geschiedenis

1952
januari 1

De eerste uitbreiding

Zijn zoon, Bocklandt Raymond, treedt toe tot het wisselagentschap. De activiteiten van het wisselagentschap worden gevoelig uitgebreid. Naast de handel in aandelen, wordt de nadruk gelegd op de plaatsing van kasbons, Belgische leningen en internationale obligaties. Ook de handel in valuta en goud vormt een deel van de activiteiten.

1926
januari 1

Het begin

Bocklandt Florimond begint een wisselagentschap in één van de kamers van het ouderlijke huis in de Casinostraat te Sint-Niklaas.

Onze structuur

Bocklandt - Organigram