Open uw rekening bij Bocklandt

Voor het openen van een rekening vragen wij u om langs te komen bij ons kantoor.

Volgens de MiFID-wetgeving dient er namelijk voor elke cliënt een risicoprofiel opgesteld te worden, zodat de beursvennootschap op de hoogte is van het risico dat u kunt en wilt nemen met betrekking tot uw beleggingen.

Voor een rekening die enkel zal gebruikt worden voor de handel van goud en de wissel van vreemde deviezen, volstaat de persoonlijke identificatieprocedure. Een beleggingsprofiel is dan niet noodzakelijk.

Indien u, in eerste instantie, niet in de mogelijkheid bent om naar ons kantoor te komen, kunt u wel alle nodige gegevens (cfr. Uw gegevens) naar ons doorsturen, zodat we de nodige voorbereidingen kunnen treffen om uw rekening te openen.

Bent u niet in de mogelijkheid om langs het kantoor te komen of deze documenten door te sturen, dan kan u ons contacteren. Misschien biedt een thuisbezoek dan een mogelijke oplossing.

Tot zolang de cliëntenovereenkomst niet door alle houders van de rekening ondertekend wordt, kunnen er geen transacties op de rekening uitgevoerd worden.

U krijgt bij de opmaak van uw cliëntenovereenkomst, een rekeningnummer toegekend.

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw rekening, evenals de andere informatiebrochures die mogelijks voor u belangrijk zijn indien u wenst te beleggen, vindt u terug bij ‘onze juridische informatie’.

Uw gegevens

Alvorens we een rekening voor u kunnen openen, moeten we in het bezit gesteld worden van volgende documenten:

  • een kopie van uw (elektronische) identiteitskaart
  • een kopie van de uitprint van de chip van uw elektronische identiteitskaart, of u kunt deze laten inlezen in ons kantoor, of u kunt ons het bestand van de elektronische identiteitskaart doormailen.
  • een ingevulde vragenlijst met algemene gegevens (zoals contactgegevens, gegevens betreffende uw beroepsactiviteit en burgerlijke staat, …)
  • een vragenlijst voor de bepaling van uw beleggersprofiel (niet noodzakelijk voor rekeningen die enkel gebruikt worden voor de handel van goud en vreemde deviezen)

 

Deze gegevens hebben we nodig van alle natuurlijke personen die mede-eigenaar zijn van de rekening.

Van lasthebbers van de rekening (d.w.z. volmachtdragers) hebben we enkel de eerste 3 gegevens nodig.

Indien u een rekening wenst te openen voor een vennootschap, VZW of feitelijke vereniging, willen wij u vragen om contact met één van onze medewerkers op te nemen. We stellen u dan een lijst ter beschikking van de documenten die nodig zijn om een rekening te openen.

Uw wensen

Om na te gaan of we tegemoet kunnen komen aan de wensen die u heeft betreffende onze dienstverlening en uw beleggingen, willen we u vragen uw wensen hieromtrent kenbaar te maken.

Dit kan gaan over:

 • de manier waarop u uw orders wenst door te geven
 • de manier waarop u wenst te communiceren met onze beursvennootschap
 • de manier waarop u uw orderbevestigingen en andere briefwisseling wenst te ontvangen
 • de informatie die u van ons wenst te ontvangen
 • de wijze waarop en de frekwentie waarmee wij met u in contact treden
 • … alles wat er maar bij u opkomt

Op die manier weten beide partijen wat we van elkaar kunnen verwachten.

Uw wensen kan u doorsturen via mail.

Ons tarievenoverzicht: geen beheerskosten, portkosten en bewaarloon!

Als beursvennootschap willen we duidelijke en overzichtelijke tarieven hanteren. Bij ons zult u geen ‘verborgen’ kosten aantreffen, en zult u tevens enkel kosten betalen op het moment dat u transacties uitvoert.

Dus geen portkosten en beheerskosten op de rekening, en ook geen bewaarloon op de effecten in bewaring.

Meer zelfs … bij de overdracht van effectenrekening bij een andere financiële instelling, naar uw effectenrekening bij Bocklandt, zullen we tussenkomen in de transfertkosten die mogelijks daarmee verbonden zijn. Daarmee willen we ons profileren als een onafhankelijke beursvennootschap, die de cliënt centraal zet.

Bekijk hier ons meest recente tarievenoverzicht.

Is er iets niet duidelijk, of heeft u nog bijkomende vragen, contacteer dan één van onze medewerkers.