Ons tarievenoverzicht: geen verborgen kosten en bewaarloon!

Als beursvennootschap willen we duidelijke en overzichtelijke tarieven hanteren. Bij ons zult u geen ‘verborgen’ kosten aantreffen, en betaalt u enkel kosten op het moment dat u transacties uitvoert.

Dus geen portkosten en beheerskosten op de rekening, en ook geen bewaarloon op de effecten in bewaring. Meer zelfs … bij de overdracht van uw effectenrekening bij een andere financiële instelling naar uw effectenrekening bij Bocklandt, zullen we tussenkomen in de transfertkosten die mogelijks daarmee verbonden zijn. (cfr onze commerciële actie) Daarmee willen we ons profileren als een onafhankelijke beursvennootschap, die de cliënt centraal zet.

Is er iets niet duidelijk, of heeft u nog bijkomende vragen, contacteer dan één van onze medewerkers.

Tarievenoverzicht (geldig vanaf 01/01/2018)

1. Uitvoering van transacties

AANDELEN
Vast Recht Var. kost Beurstaks (1) Makelaarsloon
Euronext Brussel Aankoop/verkoop 5 EUR 0,03% 0,35% / 0,12% 0,80% (order tot 25.000 EUR)
0,70% (25.000 tot 250.000 EUR)
0,50% (boven 250.000 EUR)
minimum EUR 12,50
Buitenlandse Markt Aankoop/verkoop:
A’dam/Parijs(2)/Xetra
Amerika
Amerika-OTC-markt(3)
Rest van Europa(2)
Andere beurzen

5 EUR
5 EUR
5 EUR
5 EUR
5 EUR

15 EUR
25 USD
(3)
35 EUR
50 EUR

0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
0,80%
minimum EUR 25
 1. Beurstaks afhankelijk van verhandeld effect : 0,35% op Belgische en buitenlandse aandelen, met maximum van EUR 1.600,00; 0,12% op Belgische aandelencertificaten, met maximum van EUR 1.300,00
 2. Franse beurstaks van 0,30% bij aankoop van grote Franse aandelen, Britse ‘stamp-tax’ van 0,50%
 3. Buitenlandse kost bij aankoop op OTC-markt : 130 USD, bij verkoop op OTC-markt : 25 USD
OPTIES
Vast recht
Minimum 15 EUR per borderel
Beurstaks Makelaarsloon
Aankoop/verkoop 8 EUR per optiecontract
bij premie < of = 0,65 EUR
10 EUR per optiecontract
bij premie > 0,65 EUR
0% 0,50%
OBLIGATIES
Vaste kost Var. kost Beurstaks (1) Makelaarsloon
Belgische Markt Openbare veiling 40 EUR 0,03% 0,35% 2% minimum EUR 35,00
Primaire aankoop 0 0 0% berekend in uitgifteprijs
Aankoop/verkoop 5 EUR 0,03% 0,12% 0,80% (order tot 25.000 EUR)
0,40% (25.000 tot 125.000 EUR)
0,30% (boven 125.000 EUR)
minimum EUR 35,00
Euro-obligaties Primaire markt 0 0 0% berekend in uitgifteprijs
Secundaire markt 0 0 0,12% Prijs tegenpartij +/- 1%
Kasbons (2) Primaire aankoop 0 0 0% Uitgifte aan 100%
Verkoop 0 0 0,12% Terugkoopprijs -1%
 1. maximum van EUR 1.300,00 bij het tarief van 0,12%, maximum EUR 1.600,00 bij het tarief van 0,35%, geen beurstaks bij OLO’s.
 2. de beursvennootschap ontvangt een plaatsingscommissie (afhankelijk van de looptijd van de kasbon)
BELEGGINGSFONDSEN (4)
Vaste kost Meerwaardetaks Beurstaks (1) Instapkosten
Primaire uitgifte fondsen met kapitaalbescherming 0 geen 0% vastgelegd bij uitgifte
Andere beleggingsfondsen:
Aankoop
– Via beurs
– Intekening primair
Verkoop
– Via beurs
– Uitstap

0,00 EUR
0,00 EUR

12,50 EUR
12,50 EUR

Geen
Geen

(2)
(2)

0,12% / 1,32%
0%

0,12% / 1,32%
0% / 1,32%

2% (3)
2% (3)

0
0
 1. 0,12% van toepassing op beveks met distributie of gemeenschappelijke fondsen, met als maximum EUR 1.300,00. 1,32% voor fondsen met kapitalisatie, met als maximum van EUR 4.000,00. Geen beurstaks bij handel buiten beurs, bij uitstap van distributie- of gemeenschappelijke fondsen, en bij intekening van fondsen
 2. meerwaardetaks van 30%, van toepassing op fondsen die meer dan 25% rentedragend zijn (TIS of meerwaarde) voor posities aangekocht voor 01.01.2018. Voor posities aangekocht na 01.01.2018 wordt deze drempel verlaagd tot 10% rentedragend.
 3. normale instapkosten 2%, mogelijks verhoogd door correspondentkosten door fondsenbeheerder
 4. de beursvennootschap ontvangt op sommige fondsen een beheerscommissie op de portefeuille. Deze wordt doorgestort aan de cliënt. Voor de lopende kosten van de ICB’s verwijzen wij naar de KIID van het fonds (Essentiële beleggingsinformatie).

2. Corporate Actions

COUPONUITKERINGEN, UITBETALING EFFECTEN
Kosten % Minimumkost
Couponuitkeringen Belgische aandelen, kasbons en staatsbons 0 0
Buitenlandse aandelen 3% 2,50 EUR
Belgische en internationale obligaties 2% 2,50 EUR
Beleggingsfondsen 3% 2,50 EUR
Uitbetaling effecten op vervaldag Belgische staatsbons en kasbons 0 0
Obligaties en fondsen met kapitaalzekerheid 0,30% 0

Algemeen geldend tarief van de Belgische Roerende voorheffing: 30% (behoudens enkele niet nader beschreven uitzonderingen)

ANDERE CORPORATE ACTIONS
Kosten
Effecten Deponering effecten in dossier 0
Transfert naar andere effectenrekening:
– Binnen de beursvennootschap
– naar effectenrekening buiten de beursvennootschap
0
60,50 EUR
Bewaarloon gratis
Regularisatie op effecten 2,50 EUR + kost tegenpartij
Overschrijvingen Belgische overschrijvingen in EUR 0
Belgische overschrijvingen in vreemde valuta Kost tegenpartij
Buitenlandse overschrijvingen Kost tegenpartij
Andere Beheerskosten rekening Gratis
Portkosten (verzending) Gratis
Afsluitingskosten rekening Gratis

3. Goud- en wisseltransacties

GOUD (1)
Prijs en commissie
Aankoop Prijs vastgelegd na identificatie klant Marktprijs + 1%
Verkoop Prijs vastgelegd bij aanbieding van goud Marktprijs – 1%
 1. Enkel voor officieel genoteerde goudstaven en goudstukken. De beursvennootschap handelt niet in ‘oud goud’.
WISSEL (1)
Vaste kosten per transactie Wisselverrichting zonder rekening Voor klanten met klantenrekening
(verplicht vanaf EUR 3.000)
0 EUR tot en met 249,99 EUR 0,75% (minimum 1,00 EUR) 1 EUR
250 EUR tot en met 499,99 EUR 0,75% (minimum 2,50 EUR) 1 EUR
500 EUR tot en met 999,99 EUR 0,75% (minimum 5,00 EUR) 1 EUR
1.000 EUR tot en met 1.249,99 EUR 0,75% (geen minimum) 1 EUR
1.250 EUR tot en met 2.999,99 EUR 0,75% (maximum 15,00 EUR) 1 EUR
>= 3.000 EUR (verplicht via klantenrekening) 1 EUR
 1. Aankoop- en verkoopprijzen schommelen gedurende de dag afhankelijk van internationale muntkoersen.

Algemene opmerkingen

De beursvennootschap Bocklandt BVBA behoudt zich het recht om op elk mogelijk tijdstip de tarifering te wijzigen. Elke wijziging leidt tot de publicatie van een nieuwe gedateerde tarievenlijst, welke de voorgaande annuleert en vervangt. De nieuwe tarifering zal aan de loketten van het kantoor ter beschikking van het cliënteel worden gesteld, en is steeds raadpleegbaar via deze website.

Elke inlichting aangaande niet in dit document vermelde verrichtingen kan worden ingewonnen aan de loketten van het kantoor.

Bovenstaand overzicht is ook te downloaden als PDF.