Vastrentende beleggingen

Vastrentende beleggingen zijn leningen (schuldbekentenissen) van de instantie die de beleggingen uitgeeft (de emittent). Ze vertegenwoordigen een deelname in een lening op een bepaalde termijn, waardoor de bezitter van de belegging intresten ontvangt.

Een vastrentende belegging is verbonden aan een vaste looptijd, een rentevoet die recht geeft op een periodieke coupon en een terugbetalingsprijs op de eindvervaldag.

Een vastrentende belegging wordt altijd eerst uitgegeven op de primaire markt. Beleggers kunnen inschrijven op een nieuw uitgegeven obligatie tijdens een beperkte uitgifteperiode. Na de uitgifteperiode kan een vastrentende belegging alleen nog gekocht worden op de secundaire makrt, waar effecten worden uitgewisseld. Op de secundaire markt variëren de koersen dagelijks, onder andere in functie van de rentevoeten en de kredietwaardigheid van de emittent.

We maken het onderscheid tussen 3 soorten:

  • kasbon: een vastrentende belegging uitgegeven door een belgische financiële instelling
  • staatsbon: uitgegeven door de Belgische Staat
  • obligatie: uitgegeven door grote internationale bedrijven, overheden, instellingen of banken

De huidige aanbiedingen per soort vindt u onder elke categorie.

Waarschuwing:

De informatie met betrekking tot beleggingsinstrumenten op deze website is louter indicatief bedoeld. De informatie die zij inhoudt is zorgvuldig geselecteerd uit de informatie die aan ons werd aangeleverd door diverse financiële instellingen. Zij kan in geen geval beschouwd worden als een voorstel tot aankoop of verkoop van de effecten die erin zijn opgenomen. De gegevens bieden geen zekerheid inzake de toekomstige evolutie van de waarde. De opgenomen gegevens zijn geselecteerd op de datum die vermeld staat bij de gegevens. Voor de huidige voorwaarden dient u contact op te nemen met ons kantoor.

Het oordeel of deze beleggingen voor u passend of geschikt zijn, zal afhankelijk zijn van de gegevens die u de beursvennootschap ter beschikking stelt, op basis waarvan zij u een beleggerprofiel kan adviseren.